<![CDATA[Lietuviai Brisbane - NAUJIENOS]]>Sun, 19 Nov 2017 05:31:09 -0800Weebly<![CDATA[Notice of Special General Meeting on 6th August 2017]]>Tue, 11 Jul 2017 11:50:26 GMThttp://lithuaniansinbrisbane.org/naujienos/notice-of-special-general-meeting-on-6th-august-2017A special General Meeting held on Sunday, 2nd July 2017, did not enough financial members to meet the quorum.  Due to this reason, another special General Meeting of the The Father Bačinskas Lithuanian Cultural Association Inc is to be held on Sunday, 6th August 2017 at the Lithuanian House, 49 Gladstone Road, Highgate Hill, Qld 4101 at 12.30pm.

​Information has been posted to financial members. 
For those who won’t be able to attend this meeting, please fill included form and send your vote / nominate a proxy via mail.

Liepos mėnesį vykusiame susirinkime nesusirinko pakankamai narių, tad balsavimas neįvyko. Skelbiamas kitas susirinkimas, kuris vyks rugpjūčio 6d., 12.30, sekmadienį, Lietuvių namuose Lithuanian House, 49 Gladstone Road, Highgate Hill.

Komitetas nori gauti narių pritarimą organizacijos statuso pakeitimui į ne pelno siekiančią labdaringą organizaciją. Statuso pakeitimas leistų sumažinti mokamų mokesčių kiekį ir suteiktų galimybę rengti labdaros renginius.

Informacija apie specialų susirinkimą klubo nariams išsiųsta paštu. Jei negalite dalyvauti, prašome balsuoti paštu.


Daugiau informacijos galite rasti internetiniame puslapyje https://www.qld.gov.au/law/laws-regulated-industries-and-accountability/queensland-laws-and-regulations/associations-charities-and-non-for-profits/charities-and-fundraising/starting-an-appeal-for-fundraising-support/fundraise-for-charitable-purpose .

]]>
<![CDATA[Notice of Special General Meeting (2nd July 2017)]]>Thu, 08 Jun 2017 10:03:48 GMThttp://lithuaniansinbrisbane.org/naujienos/notice-of-special-general-meeting-2nd-july-2017To all members of The Father Bačinskas Lithuanian Cultural Association Inc
A special General Meeting of the The Father Bačinskas Lithuanian Cultural Association Inc is to be held on Sunday, 2nd July 2017 at the Lithuanian House, 49 Gladstone Road, Highgate Hill, Qld 4101 at 12.30pm.

It is important that a quorum is achieved for this meeting in order for the decision to be validated. As per the our constitution (23.1)  ’At any general meeting the number of members required to constitute a quorum shall be double the number of members presently on the Management Committee plus one.’ We have 10 members on the Committee, so general meeting quorum is 21.

General Meeting is held in order to get members approval to change status of  The Father Bačinskas Lithuanian Cultural Association Inc from non-profit organisation to non-profit charity organisation. Raised funds would be used to maintain, promote and foster Lithuanian culture in Australia which would include (but not limited to) establishing Lithuanian school for kids, expanding library, organising various cultural events. We would not be the first Lithuanian organisation to seek this status. If you want to find more information, please see https://www.qld.gov.au/law/laws-regulated-industries-and-accountability/queensland-laws-and-regulations/associations-charities-and-non-for-profits/charities-and-fundraising/starting-an-appeal-for-fundraising-support/fundraise-for-charitable-purpose/ .

Meeting agenda:

  1. Confirm  the chair of the meeting 
  2. Apologies
  3. Accept proxy votes*
  4. Present matter of the meeting
  5. Voting if The Father Bačinskas Lithuanian Cultural Association Inc can be registered as non-profit charity organisation
If you have any questions, please contact either:
President Julius Motuzas on info@lithuaniansinbrisbane.org.
Secretary Rita Manning on
rita.manning24@gmail.com or 0498659942.

Committee member Ona Jasinskienė on 0434480351.

 We look forward to seeing you at this meeting on Sunday, 2nd July 2017.

Regards,
The Committee

See full notice here general_meeting_notice_july_2017.pdf.]]>
<![CDATA[Naujas komitetas]]>Sun, 04 Dec 2016 22:01:03 GMThttp://lithuaniansinbrisbane.org/naujienos/naujas-komitetasBrisbano lietuvių bendruomenės ir Kunigo Bačinsko lietuvių kultūros asociacijos naujai išrinkti komiteto nariai:

President: Julius Motuzas
Secretary: Rita Manning
Treasurer: Algimantas Milvydas
Other members: Rūta Švobaitė, Kotryna Einikis-Milvydas, Renata Kazickaite, Dalia Daugalis, Asta Milišauskaitė-Hibbert, Ona Jasinskienė, Eve Wicks

Brisbano lietuvių bendruomenės
Kunigo Bačinsko lietuvių kultūros asociacijos
Valdybos (komiteto) pranešimas]]>
<![CDATA[POKYČIAI BENDRUOMENĖS VALDYBOJE]]>Mon, 07 Mar 2016 02:25:17 GMThttp://lithuaniansinbrisbane.org/naujienos/-pokyiai-bendruomens-valdybojePicture
Brisbano lietuvių bendruomenės ir Kunigo Bačinsko lietuvių kultūros asociacijos pirmininkui Kęstučiui Danieliui Rimkevičiui oficialiai pranešus apie planus jau šių metų balandžio mėn. grįžti gyventi į Lietuvą, bendruomenės/asociacijos valdyba (komitetas) patvirtino naująją vadovybės sudėtį.

Pirmininke (President) išrinkta Ona Jasinskienė, o vyriausiąja pirmininkės pavaduotoja (Senior Vice-President) – Rita Manning.

Sveikiname naujai išrinktas pirmininkę ir ir jos pavaduotoją!


Brisbano lietuvių bendruomenės
Kunigo Bačinsko lietuvių kultūros asociacijos
Valdybos (komiteto) pranešimas


]]>
<![CDATA[Susitikime sekmadienį!]]>Fri, 04 Mar 2016 10:22:39 GMThttp://lithuaniansinbrisbane.org/naujienos/march-04th-2016Picture
Šį sekmadienį, - kovo 6 d., 12.00, - Brisbano lietuvių namuose (49 Gladstone Rd, Highgate Hill) - bendruomenės susitikimas ir pietūs. Šįkart kursim BBQ ir kepsim gardžiausias pasaulyje dešreles, o vegetarams - daržovių vėrinukus. Jūsų lauks ir prezidentinė sriuba, kurią virs naujai išrinkta mūsų LT bendruomenės pirmininkė Ona.

Bus gardžios kavos ir prie kavos, jei visi ką nors atsinešime desertui.

Kaip visad, Jūsų laukia linksmi siurprizai, lietuviška kalba, pažįstami ir nauji veidai bei bendravimo džiaugsmas.


]]>
<![CDATA[Prelato E. Putrimo vizitas Brisbane]]>Wed, 02 Mar 2016 05:44:21 GMThttp://lithuaniansinbrisbane.org/naujienos/prelato-e-putrimo-vizitas-brisbanePicture
Kovo 1-osios vakarą Brisbano lietuvų namuose lankėsi ir Šv. Mišias aukojo Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prelatas Edmundas Putrimas. Garbų svečią atlydėjo visiems Australijos lietuviams gerai pažįstamas, Melburne reziduojantis kunigas Juozas Deveikis.

Po Šv. Mišių būrelis brisbaniškių ir garbūs svečiai sėdo prie vaišių stalo ir nuoširdžiai aptarė tai, su kokiais rūpesčiais susiduria šiandien išeivijos lietuviai katalikai. Kalbėta apie augančią emigraciją - ypač Europoje, apie besiplečiančias parapijas ir pašaukimų trūkumą. Paminėti ir sunkumai pačios Lietuvos Katalikų Bažnyčios gyvenime, kai visą sovietmetį laužyta ir gniuždyta Bažnyčia šiandien patiria ne ką mažiau išmėginimų - dėl vis gyvuojančio posovietinio mąstymo, taip pat dėl medžiaginių vertybių kulto visuomenėje. Lietuvos problemas emigrantai išsiveža į užsienius, o ten, jei nėra puoselėjamos šeimos, religinės, tautinės vertybės, vyksta skaudūs asimiliacijos procesai. Prarandamas identitetas, tautinis vertybinis pagrindas.

Žinoma, buvo ir pasidžiaugta išeivijos katalikų aktyvumu, kalbėta apie tai, kad, trūkstant kunigų, į pastoracinę veiklą galėtų įsitraukti vis daugiau pasauliečių katalikų. 

Vakaras pasibaigė nuoširdžiom padėkom svečiam už atvykimą, o šeimininkams - už gražų priėmimą.
 

]]>
<![CDATA[Susitikimas su prelatu E. Putrimu]]>Sun, 21 Feb 2016 12:38:43 GMThttp://lithuaniansinbrisbane.org/naujienos/susitikimas-su-prelatu-e-putrimuPictureNuotrauka: www.lietuviai.ca/sielovada
Kovo 1 d. į Brisbaną atvyksta prelatas Edmundas Putrimas, kuris drauge su kunigu Juozu Deveikiu tą antradienį, 6 pm Brisbano Lietuvių namuose aukos lietuviškai Šv. Mišias, o po Mišių bus prelato E. Putrimo susitikimas su Brisbano bendruomene, pašnekesys prie arbatos. 

Prelatas Edmundas Putrimas yra Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams.

Gimęs 1959 metais Toronte, Kanadoje, išeivių Sofijos ir Mindaugo Putrimų šeimoje, E. Putrimas 1980 metais įstojo į Šv. Kazimiero kolegiją Romoje, o 1985 metais Romoje popiežiaus Jono Pauliaus II įšventintas kunigu. 

Daug metų jis sėkmingai dirbęs su išeivijos jaunimu, buvęs stovyklų bei Vasario 16-osios gimnazijos kapelionas, aktyvus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės bei Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos veikėjas. Prelatas Edmundas Putrimas gerai pažįstamas Šiaurės Amerikos, Europos, Pietų Amerikos lietuvių bendruomenėse.

Labai laukiame visų susitikime. Atvykdami prigriebkime ką nors prie arbatos.

Picture
Vizito programa iš "Tėviškės aidų" (Nr. 4, vasario 22, 2016)
]]>
<![CDATA[Lietuvos valstybė - išsaugoti ir tobulinti!]]>Tue, 16 Feb 2016 08:38:07 GMThttp://lithuaniansinbrisbane.org/naujienos/lietuvos-valstyb-isaugoti-ir-tobulinti]]><![CDATA[Nacionalinis mokinių žaidimų kūrimo konkursas]]>Wed, 10 Feb 2016 22:12:17 GMThttp://lithuaniansinbrisbane.org/naujienos/nacionalinis-mokini-aidim-krimo-konkursasPicture
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNŠC) kvietimu 7-12 klasių amžiaus mokiniams, besidomintiems Lietuvos nepriklausomybės kovų, valstybės gynybos istorija, Lietuvoje esančių pilietiškumą ir patriotizmą ugdančių bei krašto gynybos srityje veikiančių organizacijų, sąjungų, judėjimų, įstaigų veikla, sistema bei būdais, dalyvauti Nacionaliniame mokinių žaidimų kūrimo konkurse.

LMNŠC patvirtino, kad konkurse gali dalyvauti ir užsienyje gyvenantys mokiniai (neformaliojo švietimo įstaigų mokinių komandos, vaikų ir jaunimo organizacijos, klubai, būreliai, iniciatyvinės grupės, kt.).

Komandų elektroninė registracija vykdoma iki 2016 m. kovo 1 d.

Visą informaciją rasite interneto svetainėje http://www.lmnsc.lt/lt/nacionalinis_mokiniu_zaidimu_kurimas.

Jei turėtumėte papildomų klausimų, į juos Jums mielai atsakys LMNŠC Pilietinio ugdymo skyriaus metodininkė Rasa Krakauskienė (el.p. rasa.krakauskiene@lmnsc.lt, tel. (370 5) 248 6282; mob. 370 655 63551, www.lmnsc.lt).

Pagal URM Užsienio lietuvių departamento pranešimą


]]>
<![CDATA[Akcija "Balsuok – 2016"]]>Mon, 08 Feb 2016 02:42:17 GMThttp://lithuaniansinbrisbane.org/naujienos/akcija-balsuok-2016Picture
Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Valdyba planuoja rengti akciją „Balsuok 2016“ siekdama paskatinti kuo daugiau užsienyje gyvenančių lietuvių balsuoti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, įvyksiančiuose š.m. spalio 9 dieną.

PLB pirmininkė Dalia Henke kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją prašydama suteikti informaciją, kaip užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai turėtų registruotis norėdami balsuoti rinkimuose, koks yra registracijos terminas? Kokia numatoma balsavimo procedūra? Jeigu asmuo, gyvenantis užsienyje, negali atvykti balsuoti į Lietuvos Respublikos atstovybę toje šalyje, kokios yra taisyklės ir terminai balsuojant paštu? Daugiausia nusiskundimų būdavo dėl per vėlai gautų rinkimų dokumentų iš diplomatinių atstovybių, todėl piliečiai pavėluotai išsiųsdavo dokumentus diplomatinėms atstovybėms. 

Rinkimų aktyvumo skatinimo idėjos buvo aptartos PLB atstovės Vidos Bandis susitikime su PLJS (Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos) valdybos nariu Ignu Rubiku. Organizuojant akciją „Balsuok 2016“ PLB valdyba bendradarbiaus su PLJS. 


Iš PLB Valdybos pranešimų

]]>